phone 055-3003591

email info@bmsanalytics.az

6R Data Liderlik

Şirkətlərin effektiv və çevik idarəedilməsi üçün Rəqəmsal Transformasiyası (Digitalization Transformation) müasir biznes dünyasının əsas tələblərindən biridir. Rəqəmsal Transformasiyanın (Digitalization Transformation) uğurlu tətbiq edilməsi bir başa rəhbər işçilərin və qərar qəbul edənlərin bilik, bacarıq və dəstəyindən asılıdır. Yəni rəhbər işçilərin, Data Lider olması zəruridir.
Data Liderlər,
1. İclasları yalnız datalar əsasında idarəedir,
2. Qərarları datalar əsasında qəbul edir,
3. Rəqəmlər əsasında Strateji planları analiz edir,
4. İnnovativ düşünür (biznes proseslərdə maliyyə, keyfiyyət və icra müddətində 30% yenilik innovasiya sayılır)
5. İşçilərin beyinlərini idarəetmək üçün zəruri dataların təmin edilməsini bilir,
6. Tabeçiliyində olan işçilərdən yalnız, data əsasında hesabatlar tələb edir,
7. Çevik və konkret olurlar,
8. Proaktiv olurlar, Data Liderlik Proqramı 6 R ƏSASINDA Təklif Planı 6R Data Leadership Training Program 2
9. 6 hesabat əsasında şöbə daxilindəki bütün fəaliyyətləri analiz edir,
o Problemlərin dəqiq təyin edilməsi
o İşçilərin performansı
o Şöbənin ümumi performansı
o Maliyyə analizi
o Keyfiyyət
o Biznes prosesdəki defektlər
o İcra müddətinin çox olduğu nüanslar
o Şikayətlərin çoxalması
o Uzun növbəli addımlar,
o Tapşırıqların dəqiq təyin edilməsi,
o Tapşırıqların icrasına nəzarət,
o İşçilər arasındakı ünsiyyət və s.
Rəhbər İşçilər üçün 6R Data Liderlik Proqramı şirkətə nə qazandırır? 

Şirkətin rəhbər işçilərinin 40% (50 rəhbər işçidən 20-si) Data Lider olarsa, Rəqəmsal Transformasiyası (Digitalization Transformation) yolçuluğuna uğurlu və qısa zaman ərzində həyata keçər. Eyni zamanda 6R Data Leadership Training Program 3 güclü kadr ilə rəqiblərdən daha çevik davrana bilirlər. Bununla yanaşı aşağıdakılar daha dəqiq formada icra edilir:
a) müştəriyə göstərilən xidmətin ölçülməsi
b) maliyyə xərclərinin azaldılması
c) maliyyə xərclərinin müxtəlif növ analizləri
d) satış analizləri
e) müştərilərə göstərilən xidmət müddətinin analizi
f) müştərilərə göstərilən xidmətlər üzrə ümumi icra müddətinin analizi
g) xidmət paketləri və satış analizləri
h) biznes proseslərin analizi
i) biznes proseslərin optimallaşdırılması analizi
j) optimizasiya və innovasiya yanaşması
k) qərar qəbul etmək üçün kriteriya və alternativlərin analizi, l) daxili proseslərin analizini dəqiq apararaq xərcləri azaldılması,
m)xidmət müddəti azaldaraq müştəri məmnuniyyətini təmin edilməsi,
n) layihələri dəqiq və doğru icrası,
o) daxili performansı artırılması,
p) IT bölməsi ilə effektiv ünsiyyətin təmin edilməsi və s. daxildir Təlimə kimə qatıla bilər Şirkətlərin əsas tələbi olan güclü komandanın formalaşması üçün bütün departament və şöbələrdən əsasən rəhbər işçilər və digər əməkdaşlar cəlb oluna bilər. Ümumi olaraq aşağıdakı şöbə və ya departamentlərininin rəhbər və icraçı işçilərin təlimdə iştirak edə bilər. 
1) İnsan resursları 
2) Müştərilərlə əlaqələr şöbəsi 
3) Biznesin inkişafı 
4) Maliyyə 
5) Satış 
6) Marketinq 
7) Satınalma 
8) Planlama 
9) Anbar 
10) Logistika və digər 

Şirkətlərin effektiv və çevik idarəedilməsi üçün Rəqəmsal Transformasiyası (Digitalization Transformation) müasir biznes dünyasının əsas tələblərindən biridir. Rəqəmsal Transformasiyanın (Digitalization Transformation) uğurlu tətbiq edilməsi bir başa rəhbər işçilərin və qərar qəbul edənlərin bilik, bacarıq və dəstəyindən asılıdır. Yəni rəhbər işçilərin, Data Lider olması zəruridir.
Data Liderlər,
1. İclasları yalnız datalar əsasında idarəedir,
2. Qərarları datalar əsasında qəbul edir,
3. Rəqəmlər əsasında Strateji planları analiz edir,
4. İnnovativ düşünür (biznes proseslərdə maliyyə, keyfiyyət və icra müddətində 30% yenilik innovasiya sayılır)
5. İşçilərin beyinlərini idarəetmək üçün zəruri dataların təmin edilməsini bilir,
6. Tabeçiliyində olan işçilərdən yalnız, data əsasında hesabatlar tələb edir,
7. Çevik və konkret olurlar,
8. Proaktiv olurlar, Data Liderlik Proqramı 6 R ƏSASINDA Təklif Planı 6R Data Leadership Training Program 2
9. 6 hesabat əsasında şöbə daxilindəki bütün fəaliyyətləri analiz edir,
o Problemlərin dəqiq təyin edilməsi
o İşçilərin performansı
o Şöbənin ümumi performansı
o Maliyyə analizi
o Keyfiyyət
o Biznes prosesdəki defektlər
o İcra müddətinin çox olduğu nüanslar
o Şikayətlərin çoxalması
o Uzun növbəli addımlar,
o Tapşırıqların dəqiq təyin edilməsi,
o Tapşırıqların icrasına nəzarət,
o İşçilər arasındakı ünsiyyət və s.
Rəhbər İşçilər üçün 6R Data Liderlik Proqramı şirkətə nə qazandırır? 

Şirkətin rəhbər işçilərinin 40% (50 rəhbər işçidən 20-si) Data Lider olarsa, Rəqəmsal Transformasiyası (Digitalization Transformation) yolçuluğuna uğurlu və qısa zaman ərzində həyata keçər. Eyni zamanda 6R Data Leadership Training Program 3 güclü kadr ilə rəqiblərdən daha çevik davrana bilirlər. Bununla yanaşı aşağıdakılar daha dəqiq formada icra edilir:
a) müştəriyə göstərilən xidmətin ölçülməsi
b) maliyyə xərclərinin azaldılması
c) maliyyə xərclərinin müxtəlif növ analizləri
d) satış analizləri
e) müştərilərə göstərilən xidmət müddətinin analizi
f) müştərilərə göstərilən xidmətlər üzrə ümumi icra müddətinin analizi
g) xidmət paketləri və satış analizləri
h) biznes proseslərin analizi
i) biznes proseslərin optimallaşdırılması analizi
j) optimizasiya və innovasiya yanaşması
k) qərar qəbul etmək üçün kriteriya və alternativlərin analizi, l) daxili proseslərin analizini dəqiq apararaq xərcləri azaldılması,
m)xidmət müddəti azaldaraq müştəri məmnuniyyətini təmin edilməsi,
n) layihələri dəqiq və doğru icrası,
o) daxili performansı artırılması,
p) IT bölməsi ilə effektiv ünsiyyətin təmin edilməsi və s. daxildir Təlimə kimə qatıla bilər Şirkətlərin əsas tələbi olan güclü komandanın formalaşması üçün bütün departament və şöbələrdən əsasən rəhbər işçilər və digər əməkdaşlar cəlb oluna bilər. Ümumi olaraq aşağıdakı şöbə və ya departamentlərininin rəhbər və icraçı işçilərin təlimdə iştirak edə bilər. 
1) İnsan resursları 
2) Müştərilərlə əlaqələr şöbəsi 
3) Biznesin inkişafı 
4) Maliyyə 
5) Satış 
6) Marketinq 
7) Satınalma 
8) Planlama 
9) Anbar 
10) Logistika və digər 

Təlimin ödənişi 

Təlimin onlayn qiyməti 260 AZN.

Təlim başlamamışdan öncə 50 % ilk ödəmə olur. Digər 50 % kursun sonuna yaxın ödənilir. Ödəniş köçürmə və nağd üsulla həyata keçirilə bilər.

Business Management School MMC-nin məzunlarına 25 azn endirim var.
-1 şirkətdən 2 nəfər gəlsə 1 nəfərə 5% ,
-1 şirkətdən 3 və daha artıq əməkdaş gələrsə 1 nəfərə 10% endirim edilir.

Təlimin keçirilmə formatı və müddəti 

Təlim praktiki əsaslarda təşkil olunduğu üçün hər bir sesiyasında maksimum 12 iştirakçı qatıla bilər.
-Təlim müddəti: 22 saat, ev tapşırığı 12 saat (selfstudy)
-Təlim 60% nəzəri və 40% praktiki əsasda təşkil edilir.
-Təlimə qeydiyyat üçün son deadline: 10 İyul.
-Dərslər həftə içi axşam saat 19:00-21:00, həftə sonları isə 10:00-12:00 aralığında keçiriləcəkdir.

Təlimdən əldə ediləcək nəticələr Təlimdən sonra iştirakçılar aşağıdakı çevik göstəricilər üçün vacib olan bilik və bacarıqları əldə edəcəklər: 
 Innovasiyanın əsas predmetləri 
 Strateji informasiyanın əsas predmetləri 
 Satışın artırılmasına əsaslanan dataların analizi 
 Xərclərin azaldırlmasına əsaslanan dataların analizi  Xidmətlərin ölçülməsi üçün dataların analizi 
 Agile və innovatik menecmentin əsas predmetləri 
 Strateji informasiya əsasında agile və innovatik menecmentin əsas predmetləri 
 Strateji hesabatların hazırlanması üçün iş bölgüsünün aparılması 
 Əsas keyfiyyət göstəricilərinin (KPİ) təyin edilməsi 
 Qərarların qəbuledilməsi üçün kriteriyaların təyin edilməsi 
 hesabatların çevik analizinin aparılması 
 Problemlərin təyin edilməsi; 
 Problemlərin həlli üçün meyarların təyin edilməsi ;